ΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Προκειμένου να προληφθεί η Φ.Θ.Ν., το νοσοκομειακό προσωπικό πρέπει να αξιολογεί αν οι ασθενείς έχουν αυξημένο θρομβοεμβολικό κίνδυνο, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες διαδικασίες πρόληψης και θεραπείας. Διαβάστε περισσότερα για τις εκτιμήσεις θρομβοεμβολικού κινδύνου και τα προληπτικά μέτρα.

Η νοσηλεία στο νοσοκομείο αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη της Φλεβικής Θρομβοεμβολικής Νόσου (Φ.Θ.Ν.). Οι ασθενείς με μειωμένη ικανότητα κινητικότητας – εξαιτίας κατάκλισης ή ανάρρωσης – ή που έχουν υποστεί τραυματισμό των αιμοφόρων αγγείων – εξαιτίας χειρουργείου ή άλλου σοβαρού τραυματισμού – είναι πιο επιρρεπείς στην ανάπτυξη θρόμβων αίματος.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 60% ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Φ.Θ.Ν. ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Ή ΕΝΤΟΣ 90 ΗΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ, ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΕΙ ΤΗ ΝΟΣΟ ΣΕ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΟΜΩΣ ΝΑ ΠΡΟΛΗΦΘΕΙ.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

Έως και το 60% των περιπτώσεων Φ.Θ.Ν. προκύπτουν κατά τη διάρκεια ή μετά τη νοσηλεία, γεγονός που ανάγει τη νόσο σε κορυφαία αιτία ενδονοσοκομειακού θανάτου που μπορεί όμως να προληφθεί.
Στο Ηνωμένο Βασίλειο, περισσότερες από 32.000 περιπτώσεις Φ.Θ.Ν. σχετιζόμενης με νοσηλεία στο νοσοκομείο, παρουσιάζονται κάθε χρόνο.
Στις ΗΠΑ, περισσότεροι από 540.000 νοσηλευόμενοι ασθενείς αναπτύσσουν Φ.Θ.Ν.
Στην Αυστραλία, παρουσιάζονται 30.000 περιπτώσεις Φ.ΘΝ. σχετιζόμενης με νοσηλεία στο νοσοκομείο κάθε χρόνο.

ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φ.Θ.Ν.

Ορισμένες εγχειρήσεις και ιατρικές αγωγές θεωρούνται υψηλότερου κινδύνου για την ανάπτυξη της Φ.Θ.Ν., συμπεριλαμβανομένων των εξής:

Ορθοπεδική χειρουργική (πχ. ολική αρθροπλαστική ισχύου ή γόνατος)
Μείζων γενική χειρουργική (ειδικά εγχειρήσεις που σχετίζονται με κοιλιακή χώρα, λεκάνη, γοφούς ή πόδια)
Μείζων γυναικολογική χειρουργική
Ουρολογική χειρουργική
Νευροχειρουργική
Καρδιοχειρουργική
Χειρουργική μεγάλων περιφερικών αγγείων
Χημειοθεραπεία για θεραπεία από καρκίνο

Αν εσείς ή ένα αγαπημένο σας πρόσωπο υποβληθεί σε κάποια από τις παραπάνω επεμβάσεις/αγωγές, ζητήστε τη διεξαγωγή εκτίμησης θρομβοεμβολικού κινδύνου και ενημερωθείτε για την προληπτική αγωγή ενάντια στη θρόμβωση.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ Φ.Θ.Ν.

Προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη Φ.Θ.Ν. που σχετίζεται με τη νοσηλεία στο νοσοκομείο και η σχετική νοσηρότητα, κάθε νοσοκομείο παγκοσμίως, θα πρέπει να θεσπίσει και να ενισχύσει την ύπαρξη ενός πρωτοκόλλου για τη Φ.Θ.Ν. Τα πρωτόκολλα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το φορέα και τη χώρα αλλά θα πρέπει να περιλαμβάνουν την εκτίμηση θρομβοεμβολικού κινδύνου που θα συνδέεται με οδηγίες για τη σωστή προληπτική αγωγή και θεραπεία.

Αν και κάποιες χώρες έχουν καθιερώσει υποχρεωτικά πρωτόκολλα, δεν συμβαίνει το ίδιο στην πλειοψηφία των χωρών. Για το λόγο αυτό, η εκστρατεία της Παγκόσμιας Ημέρας Θρόμβωσης προτρέπει νοσοκομεία, συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, πολιτικούς ηγέτες και οργανισμούς αξιολόγησης της ποιότητας των νοσοκομείων σε όλο τον κόσμο, να αναγάγουν το πρωτόκολλο για τη Φ.Θ.Ν. και την πρόληψη, σε πρωταρχικής σημασίας ζήτημα για την ασφάλεια των ασθενών.

8. Jha AK, Larizgoitia I, Audera-Lopez C, Prasopa-Plaisier N, Waters H, Bates DW. The global burden of unsafe medical care: analytic modeling of observational studies. BMJ Qual Saf 2013; 22;809-15. Retrieved from: http://qualitysafety.bmj.com/content/22/10/809.full.pdf+html

9. House of Commons Health Committee Report on the Prevention of Venous Thromboembolism in Hospitalised Patients. www.publications.parliament.uk/pa/cm200405/cmselect/cmhealth/99/9902.html

10. Yusuf H, Tsai J, Atrash H, Boulet S, Grosse S. Venous thromboembolism in adult hospitalizations–United States – 2007-2009. MMWR 2012;61:no. 22:401-404

11. National Policy Framework: VTE Prevention in Adult Hospitalised Patients in NZ. New Zealand VTE Prevntion. June 2012. http://www.hqsc.govt.nz/assets/Other-Topics/QS-challenge-reports/VTE-Prevention-programme-National-Policy-Framework.pdf

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart