ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Η Παγκόσμια Ημέρα Θρόμβωσης εστιάζει στην ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη Φλεβική Θρομβοεμβολική Νόσο (Φ.Θ.Ν.) και τη νοσηλεία ως κορυφαίο παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη της Φ.Θ.Ν. Παρά το γεγονός ότι η Φ.Θ.Ν. μπορεί να προληφθεί, οι ασθενείς που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο ανάπτυξης της νόσου, συχνά δεν λαμβάνουν τη σωτήρια προληπτική αγωγή. Μέσα από την εκπαίδευση και προβολή, η Παγκόσμια Ημέρα Θρόμβωσης ευελπιστεί στη μείωση του ποσοστού θανάτων που σχετίζονται με Φ.Θ.Ν. – η πλειοψηφία των οποίων συνδέεται με την παραμονή και νοσηλεία στο νοσοκομείο – ενθαρρύνοντας τους επαγγελματίες του τομέα υγείας να ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΙ πάντα τη Φ.Θ.Ν. και να είναι γνώστες των εξής:

Παράγοντες θρομβοεμβολικού κινδύνου
Σημάδια και συμπτώματα της Εν Τω βάθει Φλεβικής Θρόμβωσης (Ε.Τ.Φ.Θ. ή θρόμβοι αίματος στα πόδια) ή Πνευμονικής Εμβολής (Π.Ε. ή θρόμβοι αίματος στους πνεύμονες)
Σπουδαιότητα της διεξαγωγής εκτίμησης θρομβοεμβολικού κινδύνου σε όλους τους νοσηλευόμενους ασθενείς
Στρατηγικές πρόληψης βάσει τεκμηρίων
Πρόωρη και ακριβής διάγνωση και διαχείριση

Η Παγκόσμια Ημέρα Θρόμβωσης αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για συζήτηση, ενημέρωση ή καθιέρωση πολιτικής του οργανισμού σας για τη Φ.Θ.Ν. Η πρόληψη της θρόμβωσης συνιστά ζήτημα ασφάλειας για τους ασθενείς και θα έπρεπε να συγκαταλέγεται στα πρότυπα περίθαλψης για κάθε νοσηλευόμενο ασθενή. Οι πολιτικές θα πρέπει να δεσμεύουν όλο το προσωπικό που ασχολείται με την περίθαλψη των ασθενών και να λειτουργούν υπέρ της πλήρους τήρησης τους. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει κάποια παγκόσμια πολιτική σχετικά με την πρόληψη της Φ.Θ.Ν., έχουν θεσπιστεί διάφορα μοντέλα εκτίμησης ανά τον κόσμο.

 

ΥΛΙΚΟ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ/ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗ Φ.Θ.Ν.

Επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα μοντέλα εκτίμησης θρομβοεμβολικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης βιβλιογραφίας από έγκυρες μελέτες, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα μας και στο isth.org.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart